ទំនិញរបស់អ្នកបានកើតនៅទីនេះ!

Our plant has got Valid BSCI audit

រោងចក្ររបស់យើងទទួលបានសវនកម្ម BSCI ដែលមានសុពលភាព

package-workshop

សិក្ខាសាលាជាកញ្ចប់

outside-of-workshop

នៅខាងក្រៅសិក្ខាសាលា

semi-product-workshop

សិក្ខាសាលាផលិតផលពាក់កណ្តាល

semi-production-management

ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មពាក់កណ្តាល

raw-material-workshop

សិក្ខាសាលាផលិតវត្ថុធាតុដើម

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង